15/5/19

“MIGRACIÓ I REFUGI: ELS INFANTS DEFENSAM ELS DRETS HUMANS”


La nostra escola juntament amb les altres que formen part de la Xarxa de Centres Educatius Cooperants del Fons Menorquí, hem estat treballant des del curs passat la temàtica de les "migracions i el refugi".

Tots el grups van treballar des de diferents punts de vista per tal de descobrir què eren aquests conceptes. D’aquesta manera es van tractar aspectes diversos: persones que coneixíem que fossin migrants, les aus també migren, qui de les nostres famílies havia migrat en qualque moment i a on, quines persones necessiten refugi i per què,...

Aquest curs ens vam plantejar què podríem fer, noltros com a escola, per ajudar a canviar aquesta realitat. Vam contactar amb “Cáritas” i amb “A Menorca som refugiats” per trobar qualque actuació que fes possible el nostre objectiu. Finalment vam deduir que el que es necessita per aconseguir un canvi és sensibilitzar les persones.

Vam recórrer a la DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1948 perquè els drets humans reflecteixen necessitats humanes bàsiques.
 Vulnerar els drets humans d’algú és tractar aquesta persona com si no fos un ésser humà. 

 Dels 30 articles que conformen aquesta declaració, vam destriar els que estan relacionats amb la migració i el refugi. Va ser a partir d’aquests que vam dur a terme el treball amb l’alumnat.

Cada grup aula, des de 3 anys fins a 6è, va tractar un d’aquests drets i després cada infant va elaborar una “targeta” amb el títol del dret i un dibuix representatiu. 

Posteriorment es van intercanviar les targetes amb filletes i fillets d’altres grups que havien treballat altres drets amb el propòsit de conèixer un nou dret i també fer arribar el missatge a les famílies enduent-se-les a casa.
Però volíem que aquest treball sortís del nostre centre i pogués arribar a altres persones. 
Contactant amb l’ajuntament vam trobar la possibilitat de deixar plasmats a diferents llocs aquests drets que hem treballat. 
D’aquesta manera passejant per Ciutadella, en alguns dels passos zebra es podran llegir aquestes frases:
Els Drets Humans són per a TOTES les persones
TOTHOM té dret a viure lliurement i amb seguretat
TOTHOM té dret a anar a un altre país i demanar protecció
TOTHOM té dret a tenir les seues coses
TOTHOM té dret a treballar per viure dignament
NINGÚ no té dret , arbitràriament, a detenir-nos ni a expulsar-nos del país on vivim
TOTHOM té dret a tenir una casa per viure
TOTHOM té dret a anar a escola


(clica damunt la imatge per veure el video)

Després de tota aquesta tasca volem remarcar que els drets humans són universals: sempre són els mateixos per a tots els éssers humans a tot arreu del món
No tenim drets humans pel fet de ser ciutadans o ciutadanes de cap país, sinó pel fet de ser membres de la família de la humanitat. 

10/5/19

Abraçada dels Pobles


Els drets per a tots els membres de la família humana van aparèixer en la 
Declaració universal dels drets humans de les Nacions Unides el 1948. 

Els Drets Humans són per a totes les persones. Hem pogut veure que realment açò no és cert:
  • Persones migrants o refugiades NO tenen dret a anar a un altre país i demanar protecció.
  • Persones migrants o refugiades NO tenen dret a viure lliurement i amb seguretat.
  • Persones migrants o refugiades No tenen dret a tenir les seues coses.
  • Persones migrants o refugiades NO tenen dret a treballar per viure dignament.
  • Persones migrants o refugiades NO tenen dret a tenir una casa per viure-.
  • Persones migrants o refugiades NO tenen dret a anar a escola.
  • Poden, arbitràriament, detenir i expulsar del país on viuen a persones migrants o refugiades.

 El passat diumenge 5 de maig es va realitzar a moltes ciutats i pobles d’Europa una Abraçada dels Pobles, per denunciar com els governs tracten les persones migrants i refugiades.
Noltros farem avui la nostra Abraçada dels Pobles perquè ens agradaria que els Drets Humans fossin realment els mateixos per a totes les persones de tot el món.