30/9/12

Reconeixement de la feina que estam fent

L'Agència Espanyola de Cooperació premia la feina feta pel Fons Menorquí amb les escoles.
 
L'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament (AECID), amb la Col·laboració del Ministerio de Educación, ha atorgat al Fons Menorquí de Cooperació el "Premio Macional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer" per la tasca de sensibilització que impulsa a les escoles de Menorca a través del projecte "Xarxa de Centres Educatius Cooperants".
 
L'AECID ha guardonat el Fons Menorquí i ha remès una felicitació a l'entitat, que demana que la faci extensiva a tota la comunitat educativa participant en el projecte de la Xarxa, alhora que "els convido a continuar participant d'aquesta iniciativa per a la construcció d'una ciutadania global, compromesa contra la pobresa i l'exclusió".

La Xarxa de Centres Educatius Cooperants és un projecte del Fons Menorquí de Cooperació nascut l'any 2008 amb l'objectiu de fomentar la creació d'una ciutadania responsable sobre la realitat mundial, desenvolupar valors de pau i facilitar la participació i la transformació social de la realitat global des del món escolar.
Actualment formen part de l'experiència deu centres, sis dels quals, CEIP Francesc d'Albranca, CEIP Mare de Déu del Carme, CEIP Mare de Déu del Toro des Mercadal, CEIP Pere Casasnovas, CC Sant Francesc d'Assís i CEIP Sant Lluís són de primària i són els que han resultat premiats.
(escrit extret de http://www.fonsmenorqui.org)
(font imatge Webmeeting)

Més informació a :http://www.aecid.es/en/noticias/2012/09-2012/2012-09-07-emiovicenteferrer.html
                             
 

22/9/12

Presentació


 La nostra intenció és promoure valors i actituds relacionats amb la solidaritat i treballar per fomentar un coneixement crític de la realitat que permeti als infants ser part del canvi social necessari per construir un món més just. Tractam el desenvolupament de valors com la pau, la justícia social, la responsabilitat, el compromís, la solidaritat, el respecte, la cooperació,...

El nostre centre està adherit a la Xarxa de Centres Educatius Cooperants, una iniciativa del Fons Menorquí de Cooperació que aglutina centres educatius de l’illa compromesos amb el món. Estam agermanats amb l'escola de Nicaragua "Oscar Maradiaga Matamoros" del municipi de Telpaneca que es troba en el departament de Madriz.


Durant 6 anys hem estat dins el programa de Centres Educatius Ecoambientals i a partir d'aquest curs 2012-13 continuarem treballant per a la conservació i el respecte del medi ambient, sense estar dins aquest programa de la Conselleria.
Pretenem avançar cap a un model de desenvolupament més sostenible i respectuós amb el medi. Per açò tractam diversidad d'aspectes com la separació de residus, el reciclatge, l'estalvi d'electricitat, els berenars sans i amb zero residus, l'hort escolar ecològic, la cura del jardí,... 


 

 
Educació per al Desenvolupament i la Ciutadania Global segons Intered, és un procés socio-educatiu continuat que promou una ciutadania global crítica, responsable i compromesa, a nivell personal i col·lectiu, amb la transformació de la realitat local i global per construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i amb el medi ambient, en el que totes les persones podem desenvolupar-nos de manera lliure i satisfactòria.