26/1/17

Un món plastificat

Segons Greenpeace, ens trobam davant un problema global i d'escala planetària. 
Tots els mars i oceans tenen restes significatives de residus d'origen humà, dels quals entre el 60 i 80% són restes de plàstics. La producció global de plàstics ha augmentat de manera espectacular en els últims 50 anys. En 2013 van ser 299 milions de tones produïdes, i s'estima que en 2020 se superaran els 500 milions de tones anuals.

Després d'usar i tirar els plàstics, 
en el millor dels casos aquests acaben en un contenidor per ser reciclats. 
Però gairebé el 80% d'ells no i acaben en abocadors, incinerats o llançats al medi ambient. 
Fins i tot les poblacions enfora de la mar contribueixen a la contaminació dels oceans, ja que els sistema de clavegueram, depuradores i rius acaben canalitzant tot el flux de residus plàstics fins als mars.


 Aquests plàstics es van degradant lentament produint fragments de menys de 5 mil·límetres coneguts com microplàstics, la qual cosa fa el problema menys visible però extremadament perillós tant per als ecosistemes marins com per a l'ésser humà.


Per açò és important ser conscients del problema i de les solucions per evitar-ho. 

Què podem fer noltros?
Entendre el problema
Canviar els nostres hàbits per reduir el consum de plàstics 
Dipositar els envasos al contentidor  corresponent
Exigir als polítics que prenguin mesures