29/4/15

Els carrers de Ciutadella de Menorca tenen nom d'homes... i de dones?

Les filletes i fillets de 5è A del CEIP Pere Casasnovas estudien l'“Equitat de gènere”. Han fet un treball sobre els noms dels carrers de Ciutadella i s'han donat compte de que només n'hi ha tres que tenen nom de dones: Casilda Caymaris, Josepa Rossinyol i Jerònia Alzina. La resta de carrers tenen nom d'homes, de verges o de santes.

Per aquest motiu s'han adreçat a l'alcalde, sr. Ramon Sampol, per demanar-li que posin als carrers de la nostra ciutat més noms de dones.


Hi ha moltes dones que es mereixen que un carrer dugui el seu nom. Els fillets i les filletes han aportat una proposta: es tracta de na Joana de Vigo i Esquella (Ciutadella, 1779-1855) escriptora, il·lustrada i enciclopedista, gran desconeguda per quasi tothom.

Si na Joana de Vigo hagués estat  home, segurament seria coneguda a tota Europa per la seva abundant i valuosa obra humanista i científica.

És per tot  això que els proposen que se li doni un espai destacat a la nostra ciutat i que se li faci prou publicitat per donar-la a conèixer a la població de Menorca.

Esperem que el treball que han realitzat aquestes filletes i aquests fillets hagi valgut la pena, i poguem trobar més noms de dones als carrers de Ciutadella.