22/10/18

"Migracions i Refugi" i la Declaració Universal dels Drets Humans


L'article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans diu:

Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, deuen comportar-se fraternalment els uns amb els altres. Altres articles que s'han d'esmentar en relació a la migració i al refugi són:

Article 3. 
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat

Article 13 1.
Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada Estat. 

Article 13 2.
Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.

Article 14 1.
En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n.

Article 15 1.
Tota persona té dret a una nacionalitat.

Article 18

Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió

Article 19

Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.


A més, el Dret d'asil és reconegut també per la nostra Constitució (art.13.4)
“La llei establirà els termes en què els ciutadans d'altres països i els apàtrides podran gaudir del dret d'asil a Espanya”

TOTES LES PERSONES TENIM ELS MATEIXOS DRETS ?


Afegim aquí el testimoni i les interessants reflexions de Sadi Ladan que el passat 10 d'octubre va exposar en el Parlament Europeu la seua experiència de migració a Europa des de Camerun.